فروش فر سیرابی

فروش فر سیرابی

این مدل دستگاه سیرابی دارای یک دیگ بزرگ جهت پخت سیراب و شیردان و جهت گرم نگه داشتن استفاده می شود.

مشاهده کامل آگهی:

فروش فر سیرابی