فروش کانتر قاشق و چنگال دو طبقه

فروش کانتر قاشق و چنگال دو طبقه

کانتر قاشق و چنگال جزء تجهیزات رستوران در خط سلف سرویس مورد استفاده قرار میگیرد . کانتر قاشق چنگال – کانتر چنگال – جای قاشق و چنگال