فروش فر کله پزی

فروش فر کله پزی

فر طباخی یا فر کله پزی این مدل فر دارای یک دیگ بزرگ جهت پخت کله و پاچه و یک سینی جهت گرم نگه داشتن کله پاچه می باشد.

مشاهده کامل آگهی:

فروش فر کله پزی