فروش کباب پز گازی و ذغالی

فروش کباب پز گازی و ذغالی

کباب پز گازی و ذغالی به منظور پخت کباب و جوجه در آشپزخانه های صنعتی به صورت منقل ترکیبی ساخته می شود . در این مدل منقل ها که براساس سفارش مشتری طراحی و تولید می شود طول قسمت گازی و ذغالی براساس سفارش مشتری تایین می شود.

مشاهده کامل آگهی:

فروش کباب پز گازی و ذغالی